czwartek, 5 kwietnia 2012

Mock

Ku pamięci,
centos-build ~ # diff -burN mock.orig/ mock/
diff -burN mock.orig/py/mockbuild/backend.py mock/py/mockbuild/backend.py
--- mock.orig/py/mockbuild/backend.py 2012-04-05 17:16:56.737094931 +0200
+++ mock/py/mockbuild/backend.py 2012-04-05 17:18:40.252105177 +0200
@@ -647,7 +647,7 @@
 
       self.root_log.debug("Copying packages to result dir")
       for item in packages:
-        shutil.copy2(item, self.resultdir)
+        os.system("cp " + item + " " + self.resultdir)
 
     finally:
       self.uidManager.restorePrivs()
Jeżeli więcej niż jeden user buduje.

Brak komentarzy: