czwartek, 13 czerwca 2013

PKP EuroCity

Ostatnio dość często korzystam z PKP EuroCity. Z ciekawostek na trasie Gdynia-Berlin mają w wagonach WiFi, które niestety nie działa, a przynajmniej nie dla pasażerów :( Jako że podróż długa i człowiek się nudzi to mniej więcej tyle wiem o tym WiFi:
wlan0   IEEE 802.11abgn ESSID:"Hot-Spot-IC-XBN1" 
     Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:0C:42:DF:76:3D  
     Bit Rate=54 Mb/s  Tx-Power=15 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Power Management:off
     Link Quality=70/70 Signal level=-33 dBm 
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:95  Missed beacon:0
➜ ~ nmap -sS -p0-65535 -P0 -T3 172.1.1.1

Starting Nmap 6.25 ( http://nmap.org ) at 2013-05-06 07:15 CEST
Nmap scan report for 172.1.1.1
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 65530 closed ports
PORT   STATE SERVICE
21/tcp  open ftp
22/tcp  open ssh
23/tcp  open telnet
80/tcp  open http
2000/tcp open cisco-sccp
8291/tcp open unknown
MAC Address: 00:0C:42:DF:76:3D (Routerboard.com)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 338.22 seconds
---- Łączenie się z 172.1.1.1 (172.1.1.1) port 21
<--- 220 GSM-WIFI bridge v.1.1 FTP server (MikroTik 5.6) ready
Może kiedyś wrócę do tematu, jak wyjdzie jakiś 0day na którąś z usług :-D

Brak komentarzy: